Samorząd Uczniowski Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w  Gorzkowicach

Działalność Samorządu Uczniowskiego ma na celu kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, szerzenie znajomości zasad regulujących zachowanie uczniów, pielęgnowanie tradycji szkolnej, reprezentowanie społeczności uczniowskiej wobec Dyrekcji Szkoły i Rady Pedagogicznej, a przede wszystkim rozwijanie samorządności.

Członkowie Samorządu Uczniowskiego biorą udział w różnego rodzaju działalności: charytatywnej (zbiórka pieniędzy na rzecz potrzebujących), kulturalno-oświatowej (organizacja imprez szkolnych), porządkowej (dbanie o porządek w szkole).
W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą przedstawiciele całej społeczności szkolnej.

Skład Zarządu w roku szkolnym 2017/2018

Przewodniczący - Maksym Tarnowski

Zastępca przewodniczącego - Patryk Kurpiel

Sekretarz - Małgorzata Kiełbik

Skarbnik - Adrian Mazur

 

Przewodniczący poszczególnych sekcji:

Sekcja porządkowa - Monika Kiełek

Sekcja artystyczna - Michał Dera

Sekcja kulturalno-oświatowa - Iga Jackowska

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego - p. Joanna Seta

Mapa

© 2016 Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gorzkowicach. Wszystkie prawa zastrzeżone Designed by atjoomla.com