Samorząd Uczniowski Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w  Gorzkowicach

Działalność Samorządu Uczniowskiego ma na celu kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, szerzenie znajomości zasad regulujących zachowanie uczniów, pielęgnowanie tradycji szkolnej, reprezentowanie społeczności uczniowskiej wobec Dyrekcji Szkoły i Rady Pedagogicznej, a przede wszystkim rozwijanie samorządności.

Członkowie Samorządu Uczniowskiego biorą udział w różnego rodzaju działalności: charytatywnej (zbiórka pieniędzy na rzecz potrzebujących), kulturalno-oświatowej (organizacja imprez szkolnych), porządkowej (dbanie o porządek w szkole).
W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą przedstawiciele całej społeczności szkolnej.

Skład Zarządu w roku szkolnym 2016/2017

Przewodniczący - Weronika Gawlik

Zastępca przewodniczącego - Michał Odrzywolski

Sekretarz - Oliwia Wach

Skarbnik - Monika Kiełek

Przewodniczący poszczególnych sekcji:

Sekcja porządkowa - Patrycja Karlińska

Sekcja artystyczna - Iga Jackowska

Sekcja kulturalno-oświatowa - Daria Próba

Opiekun Samorządu Uczniowskiego - p. Joanna Seta

Mapa

© 2016 Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gorzkowicach. Wszystkie prawa zastrzeżone Designed by atjoomla.com