Cele Szkolnego Koła PCK

1. Propagowanie idei czerwonokrzyskich.

2. Udział w akcjach prozdrowotnych, szerzenie zdrowego stylu życia.

3. Pomoc drugiemu człowiekowi - udział w zbiórkach charytatywnych.

Opiekunowie SK PCK w roku szkolnym 2017/2018:

p. Agata Kukulska, p. Wioleta Barańska, p. Dorota Jackowska.

Zarząd SK PCK w roku szkolnym 2017/2018:

Kinga Wściubiak kl. 2 d - przewodnicząca

Filip Bąbel kl. 3 a - zastępca przewodniczącego

Wiktor Bocheński kl. 2 c - sekretarz

Karolina Szulc kl. 2 b - skarbnik

Mapa

© 2016 Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gorzkowicach. Wszystkie prawa zastrzeżone Designed by atjoomla.com