Szkolne Kolo Ligii Ochrony Przyrody działa na terenie Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gorzkowicach od początku istnienia szkoły.

Wiodące cele SK LOP to: wdrażanie młodzieży do działań na rzecz ochrony środowiska, utrwalanie humanitarnych postaw wobec zwierząt, współpraca z instytucjami działającymi na rzecz ochrony przyrody.

W ramach praktycznych działań organizujemy zbiórkę surowców wtórnych, współpracujemy z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce oddział w Bełchatowie i piotrkowskim oddziałem LOP. Organizujemy również wycieczki do parków narodowych i krajobrazowych.

Od kilu lat przeprowadzamy konkurs na rozpoznawanie roślin, zwierząt i grzybów występujących w Polsce.

Zarząd SK LOP w roku szkolnym 2017/2018:

Prezes: Wojtania Julia

Zastępca: Gozdek Magdalena

Skarbnik: Tarnowska Anna

Opiekun SK LOP - Grażyna Fogelman

Mapa

© 2016 Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gorzkowicach. Wszystkie prawa zastrzeżone Designed by atjoomla.com