Szkolne Koło Caritas działające w Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gorzkowicach powstało w 2005 roku i jest organizacją młodzieżową działającą na terenie Szkoły, pod nadzorem Dyrektora Szkoły i włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno-opiekuńczo-wychowawczą prowadzoną przez Szkołę i Caritas Diecezji.

            W chwili obecnej Szkolne koło Caritas liczy kilkudziesięciu uczniów naszej Szkoły, realizujących różnego rodzaju przedsięwzięcia: akcje charytatywne, religijne i wolontariat. Wciela przy tym w życie przykazanie miłości bliźniego, który często potrzebuje wsparcia nie tylko duchowego, ale i materialnego. Zebrane przez uczniów pieniądze są przeznaczone na dożywianie, zakup odzieży, artykułów szkolnych, zakup leków, dofinansowanie wyjazdów na wycieczki z okazji Dnia Dziecka. Pamiętajmy dobro zawsze wraca po stokroć większe, a jak dobrze czuje się człowiek, który je daje, każdy osobiście może się przekonać.

Opiekunami SK Caritas w roku szkolnym 2017/2018 są:

p. Anna Tomaszewska, p. Agnieszka Ziemba, p. Beata Żak, p. Anna Pregiel i ks. Emil Kałuża.

Zarząd SK Caritas:

Przewodnicząca - Aleksandra Kalecińska

Zastępca - Igor Wawrzyńczak

Sekretarz - Julia Mastalerz

Skarbnik - Martyna Jankowska

Mapa

© 2016 Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gorzkowicach. Wszystkie prawa zastrzeżone Designed by atjoomla.com