Kadra

Rada Pedagogiczna Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gorzkowicach

 • Kuczerska Katarzyna - Dyrektor Gimnazjum – matematyka
 • Ziemba Agnieszka  - Wicedyrektor Gimnazjum - chemia
 • Ałaszewska Magdalena – język niemiecki
 • Barańska Wioleta - fizyka
 • Bauer Magdalena - język angielski
 • Bąbel Grzegorz - religia
 • Dędek Maria Anna – historia, WOS, informatyka
 • Fogelman Grażyna – biologia, informatyka
 • Gniewaszewska Beata – wychowanie fizyczne, zajęcia techniczne
 • Jackowska Dorota – świetlica szkolna,
 • Jarocka Katarzyna - świetlica szkolna,
 • ks. Kałuża Emil - religia
 • Kaniowska Małgorzata – wychowanie fizyczne, nauczanie indywidualne
 • Kamila Kaźmierczak - świetlica szkolna, nauczanie indywidualne
 • Kiełbik Jarosław – religia
 • Kobylarz Iga – język polski
 • Kozłowska Barbara – plastyka, wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie
 • Kukulska Agata – chemia, wychowanie fizyczne
 • Łągwa Anetta – świetlica szkolna
 • Marszalik-Rzepecka Barbara – muzyka, wychowanie fizyczne
 • Marusiński Piotr – wychowanie fizyczne
 • Miastkowska Krystyna - język angielski
 • Misztald Romualda – nauczanie indywidualne, zajęcia rewalidacyjne
 • Misztela Agnieszka – biologia, świetlica szkolna
 • Motyka Katarzyna - język angielski
 • Nowicka Dorota – geografia
 • Renkiel Anna – język angielski
 • Rzepecki Mirosław – wychowanie fizyczne
 • Seta Joanna – język angielski
 • Synowiec Jadwiga – historia, edukacja dla bezpieczeństwa
 • Szulc Małgorzata – język polski
 • Święcicka Justyna – biblioteka szkolna
 • Tomaszewska Anna – język polski
 • Turkowska Ewa – język niemiecki
 • Urbanik Bożena – matematyka
 • Woźniak Małgorzata – matematyka
 • Zawada Aneta – informatyka, matematyka
 • Żak Beata – pedagog szkolny

Mapa

© 2016 Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gorzkowicach. Wszystkie prawa zastrzeżone Designed by atjoomla.com