Kadra

Rada Pedagogiczna Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gorzkowicach

  • Kuczerska Katarzyna - Dyrektor Gimnazjum – matematyka
  • Ziemba Agnieszka  - Wicedyrektor Gimnazjum - chemia
  • Ałaszewska Magdalena – język niemiecki
  • Barańska Wioleta - fizyka
  • Bielińska Barbara - język niemiecki
  • Czerwiec Justyna - nauczanie indywidualne
  • Dędek Maria Anna – historia, WOS, informatyka
  • Fogelman Grażyna – biologia, informatyka
  • Gniewaszewska Beata – wychowanie fizyczne, zajęcia techniczne
  • Jackowska Dorota – świetlica szkolna
  • ks. Kałuża Emil - religia
  • Kaniowska Małgorzata – wychowanie fizyczne, nauczanie indywidualne
  • Kobylarz Iga – język polski
  • Kozłowska Barbara – plastyka, wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie
  • Kukulska Agata – chemia, wychowanie fizyczne
  • Marusiński Piotr – wychowanie fizyczne
  • Miastkowska Krystyna - język angielski
  • Misztald Romualda – nauczanie indywidualne, zajęcia rewalidacyjn
  • Misztela Agnieszka – biologia, świetlica szkolna
  • Motyka Katarzyna - język angielski
  • Nowicka Dorota – geografia
  • Pregiel Anna – język angielski
  • Rzepecki Mirosław – wychowanie fizyczne
  • Seta Joanna – język angielski
  • Synowiec Jadwiga – historia, edukacja dla bezpieczeństwa
  • Szulc Małgorzata – język polski
  • Święcicka Justyna - nauczyciel bibliotekarz
  • Tomaszewska Anna – język polski
  • Woźniak Małgorzata - matematyka
  • Zawada Aneta – informatyka, matematyka
  • Ziemba Renata - muzyka
  • Żak Beata - pedagog szkolny

Mapa

© 2016 Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gorzkowicach. Wszystkie prawa zastrzeżone Designed by atjoomla.com