Kadra

Rada Pedagogiczna Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gorzkowicach

 

ñ Kuczerska Katarzyna Dyrektor Gimnazjum – matematyka, zajęcia techniczne

ñ Barańska Wioleta - fizyka

ñ Jachimczak Monika  -świetlica szkolna

ñ Jackowska Dorota – świetlica szkolna

ñ ks. Kałuża Emil - religia

ñ Kaniowska Małgorzata – wychowanie fizyczne, nauczanie indywidualne

ñ Kapuścińska Emilia - język angielski

ñKobylarz Iga – język polski

ñ Kozłowska Barbara – plastyka, wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie

ñ Kukulska Agata – chemia, wychowanie fizyczne

ñ Marusiński Piotr – wychowanie fizyczne

ñ Misztela Agnieszka – biologia

ñ Nowicka Dorota – geografia, WOS

ñ Synowiec Jadwiga – historia, edukacja dla bezpieczeństwa

ñ Szulc Małgorzata – język polski

ñ Święcicka Justyna - nauczyciel bibliotekarz

ñTurkowska Ewa - język niemiecki

ñ Woźniak Małgorzata - matematyka

ñ Zawada Aneta – informatyka, matematyka, zajęcia techniczne

ñ Ziemba Agnieszka - chemia

ñZyzik Agnieszka  - świetlica szkolna

ñ Żak Beata - pedagog szkolny

Mapa

© 2016 Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gorzkowicach. Wszystkie prawa zastrzeżone Designed by atjoomla.com