Kadra

Rada Pedagogiczna Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gorzkowicach

 

ñ Kuczerska Katarzyna Dyrektor Gimnazjum – matematyka, zajęcia techniczne

ñ Ałaszewska Magdalena – język niemiecki, zajęcia techniczne

ñ Barańska Wioleta - fizyka

ñ Bielińska Barbara - język niemiecki

ñ Czerwiec Justyna - nauczanie indywidualne

ñ Dędek Maria Anna – historia, WOS, informatyka

ñ Fogelman Grażyna – biologia, informatyka

ñ Gniewaszewska Beata – wychowanie fizyczne, zajęcia techniczne

ñ Jackowska Dorota – świetlica szkolna

ñ ks. Kałuża Emil - religia

ñ Kaniowska Małgorzata – wychowanie fizyczne, nauczanie indywidualne

ñ Kobylarz Iga – język polski

ñ Kozłowska Barbara – plastyka, wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie

ñ Kukulska Agata – chemia, wychowanie fizyczne

ñ Marusiński Piotr – wychowanie fizyczne

ñ Miastkowska Krystyna - język angielski

ñ Misztald Romualda – nauczanie indywidualne, zajęcia rewalidacyjne

ñ Misztela Agnieszka – biologia, świetlica szkolna

ñ Nowicka Dorota – geografia

ñ Pregiel Anna – język angielski

ñ Rzepecki Mirosław – wychowanie fizyczne

ñ Seta Joanna – język angielski

ñ Synowiec Jadwiga – historia, edukacja dla bezpieczeństwa

ñ Szulc Małgorzata – język polski

ñ Święcicka Justyna - nauczyciel bibliotekarz

ñ Tomaszewska Anna – język polski

ñ Wachura Marlena - świetlica szkolna

ñ Woźniak Małgorzata - matematyka

ñ Zawada Aneta – informatyka, matematyka

ñ Ziemba Agnieszka - chemia

ñ Ziemba Renata - zajęcia artystyczne

ñ Żak Beata - pedagog szkolny

Mapa

© 2016 Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gorzkowicach. Wszystkie prawa zastrzeżone Designed by atjoomla.com