Rada Rodziców

Rada Rodziców

1.  Agnieszka Dworzyńska  -  przewodnicząca

2.  Sylwester Tarnowski - z-ca

3.  Maria Magdalena Krzynówek

4. Zawłocka Anna

5. Artur Gryl

6.  Tomasz Janczura

7.  Kamil Wiernicki

Mapa

© 2016 Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gorzkowicach. Wszystkie prawa zastrzeżone Designed by atjoomla.com